ใช้แทนไม้ขนไก่ ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจาย ไม่ทำให้ฝุ่นเคลื่อนที่ ทำความสะอาด... >>>
แปรงเช็ดฝุ่นยาวทรงปลาย V ใช้แทนไม้ขนไก่ได้ดีกว่า ด้วยคุณสมบัติเส้นใยฝ้ายที่สามารถดันฝุ่น... >>>
  แปรงเช็ดฝุ่นสั้นทรงปลาย V ใช้แทนไม้ขนไก่ได้ดีกว่า ด้วยคุณสมบัติเส้นใยฝ้ายที่สามารถดันฝุ่น... >>>